لیست جزوات کنکور MBA

کیفیت جزوه: خوب تعداد صفحات: 340 صفحه حجم فایل: 17.1 MB

19500 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: پارسه تعداد صفحات: 123 صفحه حجم فایل: 1.26 MB

16500 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: پژوهش تعداد صفحات: 175 صفحه حجم فایل: 25.2 MB

21000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: نصیر تعداد صفحات: 330 صفحه حجم فایل: 18.5 MB

13500 تومان – خرید