مجموعه دروس حقوق جزا و جرم شناسی (جلد اول)

  مجموعه دروس حقوق جزا و جرم شناسی (جلد اول) – شامل دروس: حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، متون فقه، حقوق جزای عمومی، متون حقوقی کیفیت جزوه: خوب تعداد صفحات: 322 صفحه حجم فایل: 11.5 MB   دانلود نمونه جزوه: